Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 september 2019

Bedankt voor uw bezoek aan de Duracell Procell®-website. Deze website wordt beheerd door Duracell International Operations SARL, een Zwitsers bedrijf dat is geregistreerd op route du Pré de la Bichette 1, 1202, Genève, Zwitserland.

Vertrouwen is de hoeksteen van ons bedrijf.

Duracell doet er alles aan om dit vertrouwen in stand te houden door persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken zo goed mogelijk te beveiligen. Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft de informatie die wij en aan ons gelieerde bedrijven en dochterondernemingen (“Duracell”, “wij”, “ons”) over u verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen, welke keuzes u kunt maken over hoe we deze informatie gebruiken en hoe u uw individuele rechten volgens de toepasselijke wetgeving kunt uitoefenen.

Door gegevens in te voeren op onze website, geeft u aan dat u dit Privacybeleid hebt ontvangen en begrepen. We adviseren u dringend om deze informatie te lezen en ervoor te zorgen dat u onze processen met betrekking tot persoonlijke gegevens volledig begrijpt voordat u onze diensten opent of gebruikt.

 

 

Wat valt er onder dit Privacybeleid?

Elke Duracell-website met een link naar dit Privacybeleid valt onder het beleid. Dit Privacybeleid geldt niet voor, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, websites of applicaties van derde partijen waarnaar we op onze websites linken, zoals beschreven in het onderdeel “Links naar andere websites en derde partijen” van dit Privacybeleid.

De privacyprocessen van Duracell voldoen aan:

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

• De Europese modelclausules met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.

• Toepasselijke nationale en lokale gegevensbeschermingswetgeving.

Niets in dit beleid is van toepassing in zoverre het niet compatibel is met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

Welke informatie verzamelen we en hoe?

Alleen bestaande klanten van Duracell Procell® kunnen zich aanmelden op deze website. We kunnen informatie direct van u verzamelen als u, als bestaande klant, vrijwillig besluit u aan te melden, als u contact met ons opneemt per e-mail of door een van onze contactformulieren in te vullen, of als u op enige andere manier uw gegevens direct met ons deelt.

We kunnen de volgende gegevens direct van u verzamelen:

• identificerende gegevens: naam, postadres, telefoonnummer

• gegevens over uw elektronische locatie

• identificerende elektronische gegevens: e-mailadres, IP-adres

• beroep en functie

• professionele contactgegevens

• bedrijfsgegevens

• sponsor bij Duracell (bijvoorbeeld Account Manager)

Doel van verwerking en juridische onderbouwing

 

Duracell verwerkt persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

1. Direct marketing: als we hiervoor nadrukkelijk toestemming krijgen, verwerken we gegevens die vrijwillig met ons zijn gedeeld om u het door u aangevraagde materiaal op te sturen of informatie te verschaffen over producten en diensten. Als u productinformatie hebt aangevraagd of hebt aangegeven dat u wilt deelnemen aan een aanbieding of wedstrijd, of als u producten hebt gekocht, dan kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om informatie te verschaffen over producten, aanbiedingen of wedstrijden waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u. Gebruikers die dit soort materiaal niet meer willen ontvangen, kunnen zich hiervoor afmelden door op de link in dit materiaal te klikken of door contact met ons op te nemen via https://www.procell.com/nl/contact-us/.

1.2. Productontwikkeling, klantenbeheer, tests, verbeteringen en probleemoplossing: We zijn voortdurend bezig om de integriteit van deze website te beveiligen en te beschermen en om de website en onze producten verder te ontwikkelen. Als we uw nadrukkelijke toestemming hebben gekregen om informatie te volgen via cookies, kunnen we bezoekersgegevens ook gebruiken om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen we statistieken genereren en de interactie met de website voor onze bezoekers verbeteren. Hieronder leest u meer over dit onderwerp.

3. Voor zover toegestaan om aan wettelijke verplichtingen te voldoen: conform geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel, kunnen we toegang geven tot alle informatie (inclusief categorieën zoals persoonlijke gegevens) die met Duracell is gedeeld, om te voldoen aan dergelijke processen en onze rechten en eigendommen te beschermen. Indien gerechtvaardigd kunnen we ook in speciale noodgevallen waarin de fysieke veiligheid in gevaar is toegang geven tot deze informatie.

4. Voor zover nodig om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan, in het kader van klanten- en contractbeheer.

Cookies

De eerste keer dat u onze website bezoekt, ziet u een melding over hoe wij cookies gebruiken. We vragen uw nadrukkelijke toestemming voordat we niet-noodzakelijke cookies gebruiken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies op elk moment intrekken met behulp van de functie voor cookiemanagement op deze website. U ziet deze functie op elke pagina van de website.

Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat een website naar uw browser kan sturen en dat op uw harde schijf kan worden opgeslagen als een uniek “label” dat uw computer identificeert. Dankzij cookies kunnen we ervoor zorgen dat uw website er correct uitziet als u deze nog een keer bezoekt op dezelfde computer en met dezelfde browser. Zo kunnen we uw ervaring verbeteren en onze interactie aan u aanpassen. Cookies helpen ons ook om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit van onze website.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen zodat er geen cookies of alleen bepaalde cookies worden geaccepteerd. Als u alle cookies uitschakelt, kan dit ertoe leiden dat de website minder goed werkt en dat uw ervaring met onze website minder goed is. Meer over cookies leest u in ons cookiebeleid.

Delen van gegevens

Het succes van ons bedrijf is afhankelijk van uw vertrouwen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens dan ook niet aan marketingmensen buiten Duracell. We delen geen persoonlijke gegevens met marketingmensen buiten Duracell.

1. Externe serviceproviders

Voor verschillende zakelijke acties kunnen we afhankelijk zijn van externe serviceproviders. In dat geval moeten we soms uw persoonlijke gegevens met deze providers delen. We delen dan alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de vereiste diensten te leveren. Deze diensten worden uitgevoerd voor de zakelijke doeleinden zoals beschreven in het onderdeel “Doel van verwerking en juridische onderbouwing” in dit beleid. We gaan schriftelijke overeenkomsten aan met onze serviceproviders en we eisen van hen dat ze deze gegevens beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een serviceprovider om:

• Te voldoen aan uw verzoeken met betrekking tot producten en diensten en uw vragen te beantwoorden.

• Onze websites te hosten en communicatie te versturen.

• Productmonsters te versturen.

• Onderzoek uit te voeren en gegevens te analyseren om onze producten, diensten en websites te verbeteren.

• Andere diensten uit te voeren.

2. Verzamelde en niet-persoonlijke gegevens

Voor bedrijfsdoeleinden van Duracell delen we verzamelde en/of anonieme gegevens waarin u niet wordt geïdentificeerd. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de websites en diensten van Duracell bekendmaken. We kunnen ook verzamelde en/of anonieme gegevens delen met onze zakelijke partners voor hun eigen bedrijfsdoeleinden.

3. Overige situaties

We kunnen in de volgende situaties persoonlijke gegevens bekendmaken:

• Om de rechten en het eigendom van Duracell te beschermen en te verdedigen (inclusief het naleven van onze Algemene Voorwaarden).

• Indien vereist door gerechtelijke en/of overheidsinstanties

Informatieoverdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen buiten het land waarin u woonachtig bent en onderhevig zijn aan andere regels op het gebied van gegevensbescherming. Duracell kan uw persoonlijke gegevens binnen Duracell en/of naar andere derde partijen overdragen, zoals onze externe serviceproviders. Deze kunnen ook in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Als wij dit doen, dan dragen we de gegevens over volgens toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

We hebben procedures en controlemaatregelen opgezet om persoonlijke gegevens te beschermen, ongeacht het land waarin ze worden opgeslagen of waarnaar ze worden overgedragen. U hebt het recht contact met ons op te nemen voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, inclusief een kopie van de relevante contractuele beveiligingsmaatregelen, om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd als ze worden overgedragen zoals hierboven omschreven. U kunt deze informatie verkrijgen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres dat in het onderdeel “Contact met Duracell” hieronder wordt genoemd.

Nauwkeurigheid van gegevens

We nemen redelijke stappen die zijn ontwikkeld om uw gegevens nauwkeurig te houden. We vertrouwen er echter op dat u juiste en volledige gegevens met ons te deelt en eventuele wijzigingen aan ons doorgeeft.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Onder bepaalde omstandigheden en indien wettelijk vereist hebt u het recht om:

• Toegang te verzoeken tot uw persoonlijke gegevens. Op deze manier kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben.

• Correctie te verzoeken van incomplete of onnauwkeurige persoonlijke gegevens die we over u hebben.

• Verwijdering te verzoeken van persoonlijke gegevens als er geen noodzaak meer is voor ons om ze te verwerken of als u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

• Bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als dit is gebaseerd op onze juridische belangen (of die van een derde partij) en u op basis hiervan vanwege uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de gegevens.

• Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens of de reden voor het verwerken verifiëren.

• Overdracht te verzoeken van uw persoonlijke gegevens naar een andere partij.

• Een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging

Duracell doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Helaas is het versturen van gegevens via internet niet 100% veilig. Hoewel we maatregelen hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verstuurd niet garanderen; elke verzending is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, maken we gebruik van procedures en beveiligingsfuncties die speciaal zijn ontwikkeld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Online privacy van kinderen

Het is niet onze bedoeling om online persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar of zoals voorgeschreven door lokale wettelijke bepalingen, met uitzondering van websites die speciaal gericht zijn op kinderen. Op deze websites gelden aanvullende eisen voor wat betreft transparantie en daar houden wij ons aan.

Contact met Duracell

In het geval van vragen, verzoeken in verband met individuele rechten of klachten kunt u contact met ons opnemen via https://www.procell.com/nl/contact-us/.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid publiceren en aangeven op welke datum dit Privacybeleid het laatst is gewijzigd. Als we ingrijpende wijzigingen doorvoeren in dit Privacybeleid, dan laten wij u dit weten door een melding hierover op de website te plaatsen.