Ga naar de inhoud

Beveiligingspictogrammen Voor Batterijen

Verwijder de batterijen voordat u het apparaat opbergt
In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen
Niet samen te gebruiken : oude en nieuwe batterijen
Niet samen te gebruiken : verschillende merken en/of types
Plaats batterijen volgens (+/-) tekens
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Niet inslikken
Gooi ze niet in het vuur
Niet openmaken
Herlaad batterijen niet
Een batterij kan ontploffen of lekken als ze kortgesloten wordt