Skip to content

Beveiligingspictogrammen Voor Batterijen

Remove batteries before storage of device

Verwijder de batterijen voordat u het apparaat opbergt

Immediately seek medical advice if swallowed

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen

Do not mix used and new batteries

Niet samen te gebruiken : oude en nieuwe batterijen

Do not mix different brands or types

Niet samen te gebruiken : verschillende merken en/of types

Check for correct polarity (+/-)

Plaats batterijen volgens (+/-) tekens

Keep away from children

Buiten het bereik van kinderen bewaren

Do not swallow

Niet inslikken

Do not dispose in fire

Gooi ze niet in het vuur

Do not disassemble

Niet openmaken

Do not recharge

Herlaad batterijen niet

Battery can explode or leak if shorted

Een batterij kan ontploffen of lekken als ze kortgesloten wordt